Angebote Datum Preis Status  
Hatha Vinyasa Yoga Spätkurs Mo.05.02.24 Hatha Vinyasa Yoga Spätkurs Mo.05.02.24 05.02.2024 84.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Mi. Miriam 31.01.24 Hatha Vinyasa Yoga Mi. Miriam 31.01.24 31.01.2024 102.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Do. Miriam 22.02.24 Hatha Vinyasa Yoga Do. Miriam 22.02.24 22.02.2024 102.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Fr. Miriam 02.02.24 Hatha Vinyasa Yoga Fr. Miriam 02.02.24 02.02.2024 102.00 EUR