Angebote Datum Preis Status  
Hatha Vinyasa Yoga Spätkurs Mo.24.06.24 Hatha Vinyasa Yoga Spätkurs Mo.24.06.24 24.06.2024 63.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Mi. Miriam 26.06.24 Hatha Vinyasa Yoga Mi. Miriam 26.06.24 26.06.2024 64.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Do. Miriam 11.07.24 Hatha Vinyasa Yoga Do. Miriam 11.07.24 11.07.2024 39.00 EUR
Hatha Vinyasa Yoga Fr. Miriam 05.07.24 Hatha Vinyasa Yoga Fr. Miriam 05.07.24 05.07.2024 51.00 EUR