Offers Date Place    
Grundkurs Faszientraining Beckenboden März 2018 16.03.2018 – 16.03.2018 Studio Bodybliss Details Register now
Aufbaukurs Faszientraining Beckenboden März 2018 17.03.2018 – 18.03.2018 Studio Bodybliss Details Register now
Grundkurs fasziales Beckenbodentraining, Hamburg 01.06.2018 – 01.06.2018 Bodywise St. Pauli Details Register now
Aufbaukurs Faszientraining Beckenboden Hamburg Juni 2018 02.06.2018 – 03.06.2018 Bodywise St. Pauli Details Register now