August 2020

Excel Kurs - Power Pivot - P-3-20

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-3-20
Freie Plätze: 3
Datum: 19.08.2020 09:00 – 17:00
Datum: 20.08.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen - QC-3-20

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: QC-3-20
Freie Plätze: 4
Datum: 31.08.2020 09:00 – 17:00
Datum: 01.09.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

September 2020

Excel Kurs VBA Makro - M-3-20

Excel Kurs VBA Makro
Ausgebucht

896.00 €


Nummer: M-3-20
Freie Plätze: 0
Datum: 07.09.2020 09:00 – 17:00
Datum: 08.09.2020 09:00 – 17:00
Datum: 09.09.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Kurs Power BI Desktop - PBD-4-20

Kurs Power BI Desktop
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: PBD-4-20
Freie Plätze: 2
Datum: 14.09.2020 09:00 – 17:00
Datum: 15.09.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger - E-7-20

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: E-7-20
Freie Plätze: 5
Datum: 28.09.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED - F-7-20

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-7-20
Freie Plätze: 5
Datum: 30.09.2020 09:00 – 17:00
Datum: 01.10.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Oktober 2020

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-7-20

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: PT-7-20
Freie Plätze: 5
Datum: 01.10.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

November 2020

Excel Kurs - Power Pivot - P-4-20

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-4-20
Freie Plätze: 5
Datum: 09.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 10.11.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen - QC-4-20

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: QC-4-20
Freie Plätze: 5
Datum: 16.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 17.11.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop - PBD-5-20

Kurs Power BI Desktop
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: PBD-5-20
Freie Plätze: 7
Datum: 18.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 19.11.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger - E-8-20

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: E-8-20
Freie Plätze: 6
Datum: 23.11.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro - M-4-20

Excel Kurs VBA Makro
Plätze verfügbar

896.00 €


Nummer: M-4-20
Freie Plätze: 2
Datum: 24.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 25.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 26.11.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

DAX Funktionen ADVANCED - D-3-20

DAX Funktionen ADVANCED
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: D-3-20
Freie Plätze: 6
Datum: 30.11.2020 09:00 – 17:00
Datum: 01.12.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Dezember 2020

Excel Kurs ADVANCED - F-8-20

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-8-20
Freie Plätze: 5
Datum: 02.12.2020 09:00 – 17:00
Datum: 03.12.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-8-20

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: PT-8-20
Freie Plätze: 3
Datum: 03.12.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Januar 2021

Excel Kurs für Einsteiger - E-1-21

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: E-1-21
Freie Plätze: 5
Datum: 14.01.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED - F-1-21

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-1-21
Freie Plätze: 5
Datum: 18.01.2021 09:00 – 17:00
Datum: 19.01.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Pivot - P-1-21

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-1-21
Freie Plätze: 6
Datum: 20.01.2021 09:00 – 17:00
Datum: 21.01.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Februar 2021

Kurs Power BI Desktop - PBD-1-21

Kurs Power BI Desktop
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: PBD-1-21
Freie Plätze: 5
Datum: 10.02.2021 09:00 – 17:00
Datum: 11.02.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro - M-1-21

Excel Kurs VBA Makro
Plätze verfügbar

896.00 €


Nummer: M-1-21
Freie Plätze: 7
Datum: 16.02.2021 09:00 – 17:00
Datum: 17.02.2021 09:00 – 17:00
Datum: 18.02.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen

März 2021

DAX Funktionen ADVANCED - D-1-21

DAX Funktionen ADVANCED
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: D-1-21
Freie Plätze: 4
Datum: 31.03.2021 09:00 – 17:00
Datum: 01.04.2021 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen