Angebote Datum Preis Freie Plätze Status  
STOA 2023-11 - ST3 (YR) 10.11.2023 – 11.11.2023 320.00 EUR 0 Warteliste
STOA 2023-11 - ST45 (YR) 16.11.2023 – 17.11.2023 480.00 EUR 16 Jetzt anmelden
Co-Therapeuten 1 19.01.2024 – 20.01.2024 395.00 EUR 14 Jetzt anmelden
STOA 2024-02 - ACT und ST (MV) 08.02.2024 – 09.02.2024 320.00 EUR 18 Jetzt anmelden
STOA 2024-03 - ST2 (MV) 01.03.2024 – 02.03.2024 320.00 EUR 16 Jetzt anmelden
STOA 2024-03 - ST45 (YR) 07.03.2024 – 08.03.2024 480.00 EUR 22 Jetzt anmelden
STOA 2024-04 - Essstörung (YR) 17.04.2024 – 17.04.2024 240.00 EUR 18 Jetzt anmelden
Co-Therapeuten 2 18.04.2024 – 19.04.2024 395.00 EUR 15 Jetzt anmelden
Der Körper kennt den Weg (YR) 26.04.2024 – 27.04.2024 350.00 EUR 20 Jetzt anmelden
STOA 2024-05 - Narzissmus (MV) 17.05.2024 – 17.05.2024 240.00 EUR 22 Jetzt anmelden
STOA 2024-06 - ST45 (MV) 27.06.2024 – 28.06.2024 480.00 EUR 19 Jetzt anmelden
Basiscurriculum Block1 18.07.2024 – 20.07.2024 700.00 EUR – 750.00 EUR 20 Jetzt anmelden
Basiscurriculum Block2 12.09.2024 – 14.09.2024 700.00 EUR – 750.00 EUR 20 Jetzt anmelden
STOA 2024-09 - ST1 (MV) 13.09.2024 – 14.09.2024 320.00 EUR 20 Jetzt anmelden
STOA 2024-11 - ST3 (YR) 15.11.2024 – 16.11.2024 320.00 EUR 20 Jetzt anmelden
STOA 2024-12 - Borderline (MV) 13.12.2024 – 13.12.2024 240.00 EUR 21 Jetzt anmelden