August 2019

Excel Kurs ADVANCED - F-5-19

Excel Kurs ADVANCED
Ausgebucht

498.00 €


Nummer: F-5-19
Freie Plätze: 0
Datum: 21.08.2019 09:00 – 17:00
Datum: 22.08.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Weitere Details

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-5-19

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: PT-5-19
Freie Plätze: 0
Datum: 22.08.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Weitere Details

Excel Kurs - Power Pivot - P-3-19

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-3-19
Freie Plätze: 4
Datum: 27.08.2019 09:00 – 17:00
Datum: 28.08.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

DAX Funktionen ADVANCED - D-2-19

DAX Funktionen ADVANCED
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: D-2-19
Freie Plätze: 4
Datum: 29.08.2019 09:00 – 17:00
Datum: 30.08.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

September 2019

Kurs Power BI Desktop - PBD-3-19

Kurs Power BI Desktop
Ausgebucht

596.00 €


Nummer: PBD-3-19
Freie Plätze: 0
Datum: 02.09.2019 09:00 – 17:00
Datum: 03.09.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Weitere Details

Excel Kurs für Einsteiger - E-6-19

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

258.00 €


Nummer: E-6-19
Freie Plätze: 5
Datum: 16.09.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs ADVANCED - F-6-19

Excel Kurs ADVANCED
Ausgebucht

498.00 €


Nummer: F-6-19
Freie Plätze: 0
Datum: 23.09.2019 09:00 – 17:00
Datum: 24.09.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Weitere Details

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-6-19

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: PT-6-19
Freie Plätze: 0
Datum: 24.09.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Weitere Details

Excel Kurs VBA Makro - M-4-19

Excel Kurs VBA Makro
Plätze verfügbar

896.00 €


Nummer: M-4-19
Freie Plätze: 4
Datum: 30.09.2019 09:00 – 17:00
Datum: 01.10.2019 09:00 – 17:00
Datum: 02.10.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Oktober 2019

Excel Kurs ADVANCED - F-6.1-19

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-6.1-19
Freie Plätze: 4
Datum: 09.10.2019 09:00 – 17:00
Datum: 10.10.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-6.1-19

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: PT-6.1-19
Freie Plätze: 3
Datum: 10.10.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs ADVANCED - F-7-19

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-7-19
Freie Plätze: 5
Datum: 28.10.2019 09:00 – 17:00
Datum: 29.10.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-7-19

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: PT-7-19
Freie Plätze: 4
Datum: 29.10.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

November 2019

Excel Kurs für Einsteiger - E-7-19

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

258.00 €


Nummer: E-7-19
Freie Plätze: 4
Datum: 25.11.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Kurs Power BI Desktop - PBD-4-19

Kurs Power BI Desktop
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: PBD-4-19
Freie Plätze: 4
Datum: 27.11.2019 09:00 – 17:00
Datum: 28.11.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Dezember 2019

Excel Kurs - Power Pivot - P-4-19

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-4-19
Freie Plätze: 5
Datum: 03.12.2019 09:00 – 17:00
Datum: 04.12.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

DAX Funktionen ADVANCED - D-3-19

DAX Funktionen ADVANCED
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: D-3-19
Freie Plätze: 5
Datum: 05.12.2019 09:00 – 17:00
Datum: 12.12.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs VBA Makro - M-5-19

Excel Kurs VBA Makro
Plätze verfügbar

896.00 €


Nummer: M-5-19
Freie Plätze: 5
Datum: 09.12.2019 09:00 – 17:00
Datum: 10.12.2019 09:00 – 17:00
Datum: 11.12.2019 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Januar 2020

Excel Kurs für Einsteiger - E-1-20

Excel Kurs für Einsteiger
Plätze verfügbar

258.00 €


Nummer: E-1-20
Freie Plätze: 6
Datum: 23.01.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs ADVANCED - F-1-20

Excel Kurs ADVANCED
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: F-1-20
Freie Plätze: 7
Datum: 27.01.2020 09:00 – 17:00
Datum: 28.01.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs - Pivot Tabelle - PT-1-20

Excel Kurs - Pivot Tabelle
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: PT-1-20
Freie Plätze: 5
Datum: 28.01.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Februar 2020

Excel Kurs VBA Makro - M-1-20

Excel Kurs VBA Makro
Plätze verfügbar

896.00 €


Nummer: M-1-20
Freie Plätze: 8
Datum: 17.02.2020 09:00 – 17:00
Datum: 18.02.2020 09:00 – 17:00
Datum: 19.02.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Excel Kurs - Power Pivot - P-1-20

Excel Kurs - Power Pivot
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: P-1-20
Freie Plätze: 5
Datum: 24.02.2020 09:00 – 17:00
Datum: 25.02.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

Kurs Power BI Desktop - PBD-1-20

Kurs Power BI Desktop
Plätze verfügbar

596.00 €


Nummer: PBD-1-20
Freie Plätze: 5
Datum: 26.02.2020 09:00 – 17:00
Datum: 27.02.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details

März 2020

DAX Funktionen ADVANCED - D-1-20

DAX Funktionen ADVANCED
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: D-1-20
Freie Plätze: 7
Datum: 09.03.2020 09:00 – 17:00
Datum: 10.03.2020 09:00 – 17:00
Ort: Excel Kursort: 1090 Wien

Jetzt buchen Weitere Details