Status Angebote Datum Ort Zeit Preis  
Integrationskurs A1-A2 08.00 - 11.15 Uhr 21.02.2019 – 26.06.2019 Keplerplatz 08:00 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 11.30 - 14.45 Uhr 01.04.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 11:30 1'475.00 €
Integrationskurs A1-A2 18.00 - 21.15 Uhr 01.04.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 18:00 1'475.00 €
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 08.04.2019 – 07.06.2019 Keplerplatz 12:00 549.00 €
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 08.00-11.15 Uhr 15.04.2019 – 26.06.2019 Keplerplatz 08:00 749.00 €
Integrationskurs A1-A2 15.00 - 18.15 Uhr 15.04.2019 – 09.08.2019 Absberggasse 15:00 1'475.00 €
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 15.04.2019 – 07.06.2019 Absberggasse 15:00 749.00 €
B2 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 23.04.2019 – 14.06.2019 Keplerplatz 15:00 549.00 €
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 29.04.2019 – 21.06.2019 Keplerplatz 18:00 549.00 €
B2 Deutschkurs Intensiv - 17.30-19.30 Uhr 06.05.2019 – 31.05.2019 Absberggasse 17:30 199.00 € – 349.00 €
Integrationskurs A1-A2 11.30 - 14.45 Uhr 13.05.2019 – 06.09.2019 Keplerplatz 11:30 1'475.00 €
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 13.05.2019 – 05.07.2019 Keplerplatz 11:30 749.00 €
A1.1 Deutschkurs inkl. Prüfung (Erstvisum) 11.30-14.45 Uhr 13.05.2019 – 14.06.2019 Keplerplatz 11:30 449.00 €
B2 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 20.05.2019 – 19.07.2019 Keplerplatz 18:00 549.00 €
A2 Prüfung - 22.05.2019 22.05.2019 – 22.05.2019 Absberggasse 08:30 169.00 €
A1 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs -23.05.2019 22.05.2019 – 22.05.2019 Absberggasse 17:00 45.00 €
B1 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 23.05.2019 22.05.2019 – 22.05.2019 Absberggasse 17:00 45.00 €
A1 Prüfung - 23.05.2019 23.05.2019 – 23.05.2019 Keplerplatz 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfung - 23.05.2019 23.05.2019 – 23.05.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 27.05.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 27.05.2019 – 07.06.2019 Keplerplatz 12:00 299.00 €
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-21.15 Uhr 27.05.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 18:00 749.00 €
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 03.06.2019 – 02.08.2019 Keplerplatz 12:00 549.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 03.06.2019 – 14.06.2019 Keplerplatz 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 18.00 - 21.15 Uhr 03.06.2019 – 27.09.2019 Keplerplatz 18:00 1'475.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-21.15 Uhr 03.06.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 18:00 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs inkl. Prüfung (Erstvisum) 18.00-21.15 Uhr 03.06.2019 – 05.07.2019 Keplerplatz 18:00 449.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 07.06.2019 06.06.2019 – 06.06.2019 Absberggasse 16:00 45.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfung - 07.06.2019 07.06.2019 – 07.06.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfung - 08.06.2019 08.06.2019 – 08.06.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 10.06.2019 – 09.08.2019 Absberggasse 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 11.06.2019 10.06.2019 – 10.06.2019 Absberggasse 17:00 45.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 10.06.2019 – 21.06.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfung - 11.06.2019 11.06.2019 – 11.06.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
C1 Deutschkurs (Wochenendkurs) 14.06.2019 14.06.2019 – 17.08.2019 Absberggasse 17:00 399.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs (Wochenendkurs) 14.06.2019 14.06.2019 – 17.08.2019 Absberggasse 17:00 399.00 € Jetzt anmelden
B2 Deutschkurs (Wochenendkurs) 14.06.2019 14.06.2019 – 17.08.2019 Absberggasse 17:00 399.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 08.00-11.15 Uhr 17.06.2019 – 26.06.2019 Keplerplatz 08:00 299.00 €
A1 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 19.06.2019 18.06.2019 – 18.06.2019 Absberggasse 17:00 45.00 € Jetzt anmelden
A1 Prüfung - 19.06.2019 19.06.2019 – 19.06.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 24.06.2019 21.06.2019 – 21.06.2019 Absberggasse 16:00 45.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung - Tageskurs - 22.06.2019 21.06.2019 – 21.06.2019 Absberggasse 17:00 45.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfung - 22.06.2019 22.06.2019 – 22.06.2019 Keplerplatz 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfung - 24.06.2019 24.06.2019 – 24.06.2019 Absberggasse 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 15.00 - 18.15 Uhr 24.06.2019 – 18.10.2019 Absberggasse 15:00 1'475.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 24.06.2019 – 16.08.2019 Absberggasse 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs inkl. Prüfung (Erstvisum) 15.00-18.15 Uhr 24.06.2019 – 26.07.2019 Absberggasse 15:00 449.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 24.06.2019 – 16.08.2019 Keplerplatz 18:00 549.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfung - 01.07.2019 01.07.2019 – 01.07.2019 Keplerplatz 08:30 169.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 01.07.2019 – 12.07.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 08.07.2019 – 06.09.2019 Keplerplatz 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 08.07.2019 – 30.08.2019 Keplerplatz 15:00 549.00 € Jetzt anmelden
B2 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 08.07.2019 – 06.09.2019 Keplerplatz 15:00 549.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 15.07.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 11:30 299.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 15.07.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 12:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 18.00-21.15 Uhr 15.07.2019 – 26.07.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 11.30 - 14.45 Uhr 22.07.2019 – 15.11.2019 Absberggasse 11:30 1'475.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 22.07.2019 – 13.09.2019 Absberggasse 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs inkl. Prüfung (Erstvisum) 11.30-14.45 Uhr 22.07.2019 – 23.08.2019 Absberggasse 11:30 449.00 € Jetzt anmelden
B1 Deutschkurs inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 29.07.2019 – 20.09.2019 Keplerplatz 12:00 549.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 29.07.2019 – 09.08.2019 Absberggasse 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 18.00-21.15 Uhr 29.07.2019 – 27.09.2019 Keplerplatz 18:00 749.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 18.00-20.00 Uhr 05.08.2019 – 16.08.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
Integrationskurs A1-A2 08.00 - 11.15 Uhr 19.08.2019 – 13.12.2019 Keplerplatz 08:00 1'475.00 € Jetzt anmelden
A1 Deutschkurs inkl. Prüfung 08.00-11.15 Uhr 19.08.2019 – 11.10.2019 Keplerplatz 08:00 749.00 € Jetzt anmelden
A1.1 Deutschkurs inkl. Prüfung (Erstvisum) 08.00-11.15 Uhr 19.08.2019 – 20.09.2019 Keplerplatz 08:00 449.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 19.08.2019 – 18.10.2019 Absberggasse 15:00 749.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 19.08.2019 – 30.08.2019 Keplerplatz 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 26.08.2019 – 06.09.2019 Keplerplatz 11:30 299.00 € Jetzt anmelden
B2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 15.00-17.00 Uhr 26.08.2019 – 06.09.2019 Keplerplatz 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
B1 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 12.00-14.00 Uhr 09.09.2019 – 20.09.2019 Keplerplatz 12:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 16.09.2019 – 15.11.2019 Absberggasse 11:30 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 18.00-21.15 Uhr 16.09.2019 – 27.09.2019 Keplerplatz 18:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 15.00-18.15 Uhr 07.10.2019 – 18.10.2019 Absberggasse 15:00 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Deutschkurs inkl. Prüfung 08.00-11.15 Uhr 14.10.2019 – 13.12.2019 Keplerplatz 08:00 749.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 11.30-14.45 Uhr 04.11.2019 – 15.11.2019 Absberggasse 11:30 299.00 € Jetzt anmelden
A2 Prüfungsvorbereitung inkl. Prüfung 08.00-11.15 Uhr 02.12.2019 – 13.12.2019 Keplerplatz 08:00 299.00 € Jetzt anmelden