Offers Date Price Status  
Kurs Sportbootführerschein Binnen 03-21 Intensivkurs 13.03.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 01b-21 16.03.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 04-21 Intensivkurs 24.04.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 05-21 04.05.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 06-21 Intensivkurs 08.05.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 07-21 Intensivkurs 12.06.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 08-21 Intensivkurs 17.07.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 09-21 Intensivkurs 07.08.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 10-21 31.08.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 11-21 Intensivkurs 04.09.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 12-21 Intensivkurs 23.10.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Kurs Sportbootführerschein Binnen 13-21 Intensivkurs 13.11.2021 252.00 € – 751.00 € Register now
Sportbootführerschein See 02-21 Intensivkurs 19.03.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 03-21 Intensivkurs 14.05.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 04-21 Intensivkurs 18.06.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 05-21 Intensivkurs 23.07.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 06-21 Intensivkurs 27.08.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 07-21 Intensivkurs 24.09.2021 410.00 € Register now
Sportbootführerschein See 08-21 Intensivkurs 29.10.2021 410.00 € Register now
Kurs Sportküstenschifferschein 01-21 24.03.2021 360.00 € – 950.00 € Register now
Kurs Sportküstenschifferschein 02-21 06.10.2021 360.00 € – 950.00 € Register now
Kurs Sprechfunkzeugnis SRC-UBI 01-21 26.03.2021 200.00 € – 260.00 € Register now
Kurs Sprechfunkzeugnis SRC-UBI 02-21 05.11.2021 200.00 € – 260.00 € Register now
Einweisung in die Seenotsignalmittel 01-21 19.05.2021 90.00 € Register now
Einweisung in die Seenotsignalmittel 02-21 01.12.2021 90.00 € Register now
Kurs Optisegeln 01-21 28.06.2021 345.00 € Waiting list
Kurs Optisegeln 02-21 05.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Optisegeln 03-21 12.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Optisegeln 04-21 19.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Optisegeln 05-21 26.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Optisegeln 06-21 02.08.2021 345.00 € Waiting list
Kurs Optisegeln 07-21 11.10.2021 345.00 € Register now
Kurs Optisegeln 08-21 18.10.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 01-21 28.06.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 02-21 05.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 03-21 12.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 04-21 19.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 05-21 26.07.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 06-21 02.08.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 07-21 11.10.2021 345.00 € Register now
Kurs Jugendsegeln 08-21 18.10.2021 345.00 € Register now