März 2023

MO 27.03.23 Rückbildung Sülz

MO 27.03.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 27.03.2023 – 05.06.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 28.03.23 Rückbildung Sülz

DI 28.03.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 28.03.2023 – 16.05.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 28.03.23 Rückbildung Agnesviertel

DI 28.03.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 28.03.2023 – 16.05.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 30.03.23 Rückbildung Ehrenfeld

DO 30.03.23  Rückbildung Ehrenfeld
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 30.03.2023 – 25.05.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 30.03.23 Rückbildung Agnesviertel

DO 30.03.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 30.03.2023 – 25.05.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

April 2023

MI 05.04.23 Rückbildung Agnesviertel

MI 05.04.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 05.04.2023 – 24.05.2023
Zeit: 09:30

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 06.04.23 Rückbildung Agnesviertel

DO 06.04.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 06.04.2023 – 01.06.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

MO 17.04.23 Rückbildung ONLINE

MO 17.04.23 Rückbildung ONLINE
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 17.04.2023 – 19.06.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 18.04.23 Rückbildung Ehrenfeld

DI 18.04.23  Rückbildung Ehrenfeld
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 18.04.2023 – 06.06.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 18.04.23 Rückbildung Sülz

DI 18.04.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 18.04.2023 – 06.06.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

FR 21.04.23 Rückbildung Live Online

Live Onlineseminar Beckenboden (Kräftigung)...

FR 21.04.23 Rückbildung Live Online
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 21.04.2023 – 09.06.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

Mai 2023

MI 24.05.23 Rückbildung Sülz

MI 24.05.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 24.05.2023 – 12.07.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

Juni 2023

DI 06.06.23 Rückbildung Sülz

DI 06.06.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 06.06.2023 – 25.07.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 06.06.23 Rückbildung Agnesviertel

DI 06.06.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 06.06.2023 – 25.07.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

MI 14.06.23 Rückbildung Agnesviertel

MI 14.06.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 14.06.2023 – 02.08.2023
Zeit: 09:30

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 15.06.23 Rückbildung Ehrenfeld

DO 15.06.23  Rückbildung Ehrenfeld
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 15.06.2023 – 03.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 15.06.23 Rückbildung Agnesviertel

DO 15.06.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 15.06.2023 – 03.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

MO 19.06.23 Rückbildung Sülz

MO 19.06.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 19.06.2023 – 07.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 20.06.23 Rückbildung Ehrenfeld

DI 20.06.23  Rückbildung Ehrenfeld
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 20.06.2023 – 08.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DI 20.06.23 Rückbildung Sülz

DI 20.06.23 Rückbildung Sülz
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 20.06.2023 – 08.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

DO 22.06.23 Rückbildung Agnesviertel

DO 22.06.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 22.06.2023 – 10.08.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen

FR 23.06.23 Rückbildung Live Online

Live Onlineseminar Beckenboden (Kräftigung)...

FR 23.06.23 Rückbildung Live Online
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 23.06.2023 – 11.08.2023
Zeit: 10:45

Jetzt anmelden Mehr lesen

Juli 2023

MO 03.07.23 Rückbildung Agnesviertel

MO 03.07.23 Rückbildung Agnesviertel
Offen für Anmeldungen

143.00 €


Datum: 03.07.2023 – 21.08.2023
Zeit: 20:00

Jetzt anmelden Mehr lesen