März 2021

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-2-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Ausgebucht

696.00 €


Nummer: OP-2-21
Freie Plätze: 0
Datum: 08.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 09.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 15.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 16.03.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-2-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-2-21
Freie Plätze: 3
Datum: 17.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 18.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 24.03.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-3-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-3-21
Freie Plätze: 4
Datum: 17.03.2021 13:15 – 17:00
Datum: 18.03.2021 13:15 – 17:00
Datum: 25.03.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-3-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Ausgebucht

294.00 €


Nummer: OE-3-21
Freie Plätze: 0
Datum: 22.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 23.03.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

DAX Funktionen ADVANCED (ONLINE) - OD-1-21

DAX Funktionen ADVANCED (ONLINE)
Ausgebucht

696.00 €


Nummer: OD-1-21
Freie Plätze: 0
Datum: 22.03.2021 13:15 – 17:00
Datum: 23.03.2021 13:15 – 17:00
Datum: 30.03.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-2.1-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Ausgebucht

498.00 €


Nummer: OF-2.1-21
Freie Plätze: 0
Datum: 23.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 24.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 30.03.2021 08:15 – 12:00
Datum: 31.03.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

April 2021

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-3-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Ausgebucht

498.00 €


Nummer: OF-3-21
Freie Plätze: 0
Datum: 14.04.2021 08:15 – 12:00
Datum: 15.04.2021 08:15 – 12:00
Datum: 21.04.2021 08:15 – 12:00
Datum: 22.04.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-3-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: OPT-3-21
Freie Plätze: 0
Datum: 21.04.2021 08:15 – 12:00
Datum: 22.04.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-4-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-4-21
Freie Plätze: 4
Datum: 28.04.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.04.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Mai 2021

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-3.1-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-3.1-21
Freie Plätze: 4
Datum: 05.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 06.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 10.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 11.05.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-3.1-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: OPT-3.1-21
Freie Plätze: 4
Datum: 10.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 11.05.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-3-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OP-3-21
Freie Plätze: 3
Datum: 26.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 27.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 01.06.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Juni 2021

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE) - OQC-2-21

Excel Kurs - Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OQC-2-21
Freie Plätze: 0
Datum: 09.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 10.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 16.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 17.06.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

DAX Funktionen ADVANCED (ONLINE) - OD-2-21

DAX Funktionen ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OD-2-21
Freie Plätze: 0
Datum: 09.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 10.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 16.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 17.06.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-5-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-5-21
Freie Plätze: 7
Datum: 14.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 15.06.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs W-O-P Advanced (ONLINE) - OW-2-21

Kurs W-O-P Advanced (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OW-2-21
Freie Plätze: 5
Datum: 21.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 22.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.06.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-4-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-4-21
Freie Plätze: 5
Datum: 21.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 22.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 28.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.06.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE) - OM-4-21

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE)
Plätze verfügbar

1'096.00 €


Nummer: OM-4-21
Freie Plätze: 5
Datum: 22.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 23.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 29.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 30.06.2021 08:15 – 14:45
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-4-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-4-21
Freie Plätze: 5
Datum: 23.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 24.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 30.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 01.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-4-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OP-4-21
Freie Plätze: 6
Datum: 23.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 24.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 30.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 01.07.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-4-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: OPT-4-21
Freie Plätze: 3
Datum: 30.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 01.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Juli 2021

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-6-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-6-21
Freie Plätze: 7
Datum: 26.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 27.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-5-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-5-21
Freie Plätze: 7
Datum: 28.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 03.08.2021 08:15 – 12:00
Datum: 04.08.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

August 2021

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-5-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: OPT-5-21
Freie Plätze: 5
Datum: 03.08.2021 08:15 – 12:00
Datum: 04.08.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

September 2021

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-5-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OP-5-21
Freie Plätze: 7
Datum: 08.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 09.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 15.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 16.09.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE) - OM-4-21

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE)
Plätze verfügbar

1'096.00 €


Nummer: OM-4-21
Freie Plätze: 7
Datum: 13.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 14.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 20.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 21.09.2021 08:15 – 14:45
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-5-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-5-21
Freie Plätze: 5
Datum: 22.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 23.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 29.09.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Oktober 2021

Kurs W-O-P Advanced (ONLINE) - OW-3-21

Kurs W-O-P Advanced (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OW-3-21
Freie Plätze: 5
Datum: 11.10.2021 08:15 – 12:00
Datum: 12.10.2021 08:15 – 12:00
Datum: 19.10.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen