Mai 2021

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-3.2-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Ausgebucht

498.00 €


Nummer: OF-3.2-21
Freie Plätze: 0
Datum: 11.05.2021 13:15 – 17:00
Datum: 12.05.2021 13:15 – 17:00
Datum: 19.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 20.05.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-3-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Ausgebucht

696.00 €


Nummer: OP-3-21
Freie Plätze: 0
Datum: 26.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 27.05.2021 08:15 – 12:00
Datum: 01.06.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Juni 2021

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-4-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Ausgebucht

696.00 €


Nummer: OP-4-21
Freie Plätze: 0
Datum: 09.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 10.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 16.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 17.06.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-5-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-5-21
Freie Plätze: 4
Datum: 14.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 15.06.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-4-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-4-21
Freie Plätze: 2
Datum: 21.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 22.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 28.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.06.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-3.3-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-3.3-21
Freie Plätze: 2
Datum: 21.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 22.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 28.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 29.06.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE) - OM-3-21

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE)
Plätze verfügbar

1'096.00 €


Nummer: OM-3-21
Freie Plätze: 3
Datum: 22.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 23.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 29.06.2021 08:15 – 14:45
Datum: 30.06.2021 08:15 – 14:45
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-4-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-4-21
Freie Plätze: 1
Datum: 23.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 24.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 30.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 01.07.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE) - OQC-2-21

Kurs Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OQC-2-21
Freie Plätze: 2
Datum: 23.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 24.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 30.06.2021 08:15 – 12:00
Datum: 01.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-3.3-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: OPT-3.3-21
Freie Plätze: 0
Datum: 28.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 29.06.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-3.4-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: OPT-3.4-21
Freie Plätze: 5
Datum: 28.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 29.06.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-4-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: OPT-4-21
Freie Plätze: 0
Datum: 30.06.2021 13:15 – 17:00
Datum: 01.07.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Juli 2021

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-4.1-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OP-4.1-21
Freie Plätze: 5
Datum: 05.07.2021 13:15 – 17:00
Datum: 06.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 07.07.2021 13:15 – 17:00
Datum: 08.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Diagramme (ONLINE) - ODV-2-21

Excel Kurs - Diagramme (ONLINE)
Ausgebucht

312.00 €


Nummer: ODV-2-21
Freie Plätze: 0
Datum: 07.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 08.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-6-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-6-21
Freie Plätze: 6
Datum: 26.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 27.07.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-5-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-5-21
Freie Plätze: 4
Datum: 28.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 29.07.2021 08:15 – 12:00
Datum: 03.08.2021 08:15 – 12:00
Datum: 04.08.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

August 2021

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE) - OPT-5-21

Excel Kurs - Pivot Tabelle (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: OPT-5-21
Freie Plätze: 5
Datum: 03.08.2021 08:15 – 12:00
Datum: 04.08.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-7-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-7-21
Freie Plätze: 7
Datum: 25.08.2021 08:15 – 12:00
Datum: 26.08.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

September 2021

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-6-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-6-21
Freie Plätze: 5
Datum: 01.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 02.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 06.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 07.09.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE) - OP-5-21

Excel Kurs - Power Pivot (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OP-5-21
Freie Plätze: 7
Datum: 08.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 09.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 15.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 16.09.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE) - OM-4-21

Excel Kurs VBA Makro (ONLINE)
Plätze verfügbar

1'096.00 €


Nummer: OM-4-21
Freie Plätze: 7
Datum: 13.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 14.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 20.09.2021 08:15 – 14:45
Datum: 21.09.2021 08:15 – 14:45
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE) - OQC-3-21

Kurs Power Query + CUBE Funktionen (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OQC-3-21
Freie Plätze: 7
Datum: 20.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 21.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 27.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 28.09.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE) - OE-8-21

Excel Kurs für Einsteiger (ONLINE)
Plätze verfügbar

294.00 €


Nummer: OE-8-21
Freie Plätze: 5
Datum: 22.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 23.09.2021 13:15 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-5-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-5-21
Freie Plätze: 5
Datum: 22.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 23.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 29.09.2021 09:00 – 17:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE) - OF-7-21

Excel Kurs ADVANCED (ONLINE)
Plätze verfügbar

498.00 €


Nummer: OF-7-21
Freie Plätze: 5
Datum: 27.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 28.09.2021 13:15 – 17:00
Datum: 06.10.2021 08:15 – 12:00
Datum: 07.10.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

Excel Kurs - Diagramme (ONLINE) - ODV-3-21

Excel Kurs - Diagramme (ONLINE)
Plätze verfügbar

312.00 €


Nummer: ODV-3-21
Freie Plätze: 5
Datum: 29.09.2021 08:15 – 12:00
Datum: 30.09.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen

November 2021

Kurs Power BI Desktop (ONLINE) - OPBD-6-21

Kurs Power BI Desktop (ONLINE)
Plätze verfügbar

696.00 €


Nummer: OPBD-6-21
Freie Plätze: 7
Datum: 17.11.2021 13:15 – 17:00
Datum: 18.11.2021 08:15 – 12:00
Datum: 24.11.2021 13:15 – 17:00
Datum: 25.11.2021 08:15 – 12:00
Ort: Live-Online-Training

Jetzt buchen